Just nu pågår enkäter för elever om trygghet och studiero.

Klinka på länken för din klass nedan för att besvara enkäten

Klass 3 enkät om trygghet och studiero

Klass 4 enkät om trygghet och studiero

Klass 5 enkät om trygghet och studiero

Klass 6 enkät om trygghet och studiero

Klass 7 enkät om trygghet och studiero

Klass 8 enkät om trygghet och studiero

Klass 9 enkät om trygghet och studiero