Vi har möjlighet att ta emot ca 28 barn i vår förskolan Guldbaggen Vi finns i  fräscha lokaler på Albanoliden 5.
Vi följer den reviderade läroplanen Lpfö 98 . Förskolan är öppen måndag-fredag kl. 06.00-17.30. Frukost serveras kl. 07.00
Ansökan om plats i förskolan sker på särskild blankett. Se under fliken blanketter.

För ytterligare information, kontakta förskolechef Angelica Daol på tel. 033 - 480 772. eller E-post: angelica@bkskola.org.
Välkommen att boka tid för personligt besök.
FÖRSKOLA  /  FÖRSKOLEKLASS  /  FRITIDS  /  GRUNDSKOLA