F�RSKOLA
Du �r hj�rtligt v�lkommen till v�r hemsida. Skolans och f�rskolans m�l �r att varje barn/elev ska f� en stadig grund i livet. Vi arbetar f�r att v�ra elever ska f�rbli unika och kunna f� v�xa och l�ra sig i en harmonisk milj�. Vi uppmuntrar dem att str�cka sig efter en god karakt�r, att n� s� h�gt som m�jligt i sin kunskapsutveckling samt utveckla respekt, ansvar och empati i sina liv.
FRITIDS
F�RSKOLEKLASS
GRUNDSKOLA